Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: oneiropagida2012@gmail.com

21 Ιουν 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας, Τετάρτη 24/6

 Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ( Χαϊνά 93). 


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί παραχώρησης χώρου για ανέγερση μνημείου.
2. Περί αντικατάστασης μέλους επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών .
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 66/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ που αφορά την τιμολόγηση κατανάλωσης ύδατος Δημοτικών Κτιρίων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων & χώρων πρασίνων του Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΧ)
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 84/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ που αφορά τον τρόπο υπολογισμού κόστους σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 
Εισηγητής: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΧ)
5. Περί πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητεία, για το σχολικό έτος 2015-16 .
 Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος) 
6. Περί καθορισμού ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2015 .
 Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος) 
7. Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2015 .
8. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
9. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
10. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών . 
11. Περί κατανομής χρηματοδότησης Πολιτικής Προστασίας .
12. Περί επανακατανομής ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015
13. Περί ανανέωσης αδειών επαγγελματιών λαϊκών αγορών. 
14. Περί έγκρισης δημοτικής προμήθειας. 
15. Περί έγκρισης παράτασης προμήθειας – εγκατάστασης πλαστικού χλοοτάπητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
16. Περί ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ ΟΕ- Ι.Δ. Χρυσοσπάθης -Γερ. Κόσσοβας Ο.Ε. του έργου : (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α) Ο.Τ. 98 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΠΑΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ).
17. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ» .
18. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ».
19. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ» .
20. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
21. Περί έγκρισης 4Ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».
22. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .
23. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ» . 
24. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ» .
25. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ » .
26. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ / Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
27. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΝΤΜΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ» .
28. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ» .
29. Περί έγκρισης τροποποιήσεων της εγκεκριμένης μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄» .
30. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
31. Περί πολεοδομικής έγκρισης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κινητής τηλεφωνίας εντός σχεδίου πόλεως Χαλκίδας. 
32. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 85/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (χωροθέτηση νεκροταφείων) .
33. Περί γνωμοδότησης επί της υπ. αρ. 89/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ν. Αρτάκης) .
34. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 94/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 315 συν. Γ΄)
35. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 97/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάθμευση οχήματος) .
36. Περί γνωμοδότησης της υπ. αρ. 98/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής( ΜΠΕ – ΦΥΤΟΟΡΓΑΝΙΚΗ) .
37. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 104/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας)
38. Περί ορισμό μελών στις επιτροπές της Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας .
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου