Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: oneiropagida2012@gmail.com

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφάλιση (λίστα ταμείων)
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (O.A.E.E. - T.E.B.E.)
Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.)
Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ ΔΕΗ)
Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)
Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.)
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΣΕ - ΕΛΤΑ – ΟΤΕ (Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε.)
Ταμείο Eμπόρων (Τ.Α.Ε.)
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών-Πειραιώς (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.)
Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Τ.Α.Τ.Τ.Α.)
Ταμείο Νομικών
Ταμείο Ασφάλισης ΞενοδοχοΥπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.)
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)
Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.)
Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συν/κών Οργανώσεων
Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Υ.Α.Π.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου