Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: oneiropagida2012@gmail.com

5 Αυγ 2015

Άδειες χρήσης νερού (γεωτρήσεις - πηγάδια)

Με κοινή Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1435Β/10-7-2015 δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους σημείων υδροληψίας, οι οποίοι μέχρι τις 30-4-2015 έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας), να υποβάλουν αίτηση για άδεια χρήσης νερού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 30-9-2015 χωρίς επιβολή προστίμου.

Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση για άδεια χρήσης νερού για το διάστημα από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015 επιβάλλεται πρόστιμο 50€ για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ για εκείνους που θα υποβάλλουν αίτηση για το διάστημα από 1-1-2016 και μετά επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000€ έως 2.000€.
Για όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι τις 30-4-2015, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή, προσκομίζοντας παράβολο 100€ υπέρ του Δημοσίου.
Μετά την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα για την υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης νερού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων στα τηλέφωνα 2221025301 & 2221025858 τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου