Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: oneiropagida2012@gmail.com

7 Ιαν 2016

Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για φυτά και καρπούς εσπεριδοειδών

Έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας- Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου σχετικά με το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για φυτά και καρπούς εσπεριδοειδών.ΘΕΜΑ: ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Συνέχεια εγγράφων μας που αφορούσαν την διακίνηση φυτών και καρπών εσπεριδοειδών και εν όψει της νέας φυτευτικής περιόδου σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 
H καταστρεπτική ίωση της τριστέτσας έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας (Αργολίδα,Κορινθία,Χανιά,Θεσπρωτία,Λακωνία,Αρτα) με κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για τις περιοχές αυτές ( Μείωση του εισοδήματος του παραγωγού λόγω της παρακμής των φυτών, εκρίζωση και καταστροφή με φωτιά των προσβεβλημένων δένδρων ).
  Σε μια προσπάθεια να παραμείνει η χώρα μας στις προστατευόμενες ζώνες έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Τροφίμων (Κ.Υ.Α.665/2006,ΦΕΚ 1416Β/26-9-2006) με την οποία καθορίζονται μέτρα για την εξάλειψη επιβλαβούς οργανισμού. Στην Κ.Υ.Α. μεταξύ των άλλων προβλέπεται:
Όλα τα δενδρύλλια εσπεριδοειδών καθώς και οι καρποί με μίσχο και φύλλα διακινούνται με ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. Το Φ.Δ.είναι μια ετικέτα λευκού χρώματος που αναγράφει όλα τα στοιχεία όπως βοτανική ονομασία, ο αριθμός εγγραφής του φυτωρίου στο μητρώο, ο αριθμός παρτίδας ,η ποσότητα(ταυτόσημη με το τιμολόγιο- δελτίο αποστολής) κλπ. Η ύπαρξη Φ.Δ.σημαίνει ότι το φυτώριο έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές και είναι πιο σίγουρη η καθαρότητα των δενδρυλλίων από τον επιβλαβή οργανισμό Citrus tristeza virus (ιός της Τριστέτσας)
Όσον αφορά τους καρπούς και εφόσον δεν υπάρχει φυτοϋγειονομικό διαβατήριο τότε διακινούνται χωρίς μίσχο και φύλλα.
  Εφιστούμε την προσοχή σας στα πιο πάνω ,διότι η υπηρεσία μας έχει προγραμματίσει αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σημεία πώλησης δενδρυλλίων και καρπών εσπεριδοειδών .Για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την φυτοϋγειονομική νομοθεσία,Π.Δ.365/2002(307Α),ν.2147/52(155 Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.3 του ν.2538/97(Α242)

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αντώνιος Πανούσης
Κτηνίατρος με Β΄ Βαθμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου